Tag Archives: crow runner 4 kısa kurulum

Crow Alarm Paneli Programlama

Fonksyon Tuşları
Bu tuşlar sistemi kurmaya, komutları girerek sistemdeki değişiklikleri yapmak ve
geçmiş tarihteki olayları izlemekte kullanılır.
ARM , STAY , BYPASS ,PROGRAM , CONTROL, MEMORY ,PANIC ,ENTER
Alfanümerik Tuşlar
Bu tuşlar kodları girmek , acil durumu başlatmak veya programlamak için kullanılır.
Duyulabilir Sinyaller
Keypad, kullanıcı işlemlerine yanıt olarak sinyal verir. Bu sinyaller tabloda listelenmiştir.
Tablo : Duyulabilir Sinyaller Listesi
Ses Ardışıllık Tanım
Kısa Bip Sadece bir kez Keypad’de bir tuşa basıldı
3 Kısa Bip Sadece bir kez İşlem başarıyla tamamlandı
Uzun Bip Sadece bir kez Yetkisiz işlem veya yanlış tuşa
basıldı
Yavaş Bipleme Giriş veya Çıkış Gecikme zamanı
Giriş ve Çıkış gecikme uyarısı
sistem arm edildiğinde korunan
alandan çıkılması gerektiğini
belirten sinyali verir, aynı zamanda
giriş gecikmeli bölgeye girildiğinde
sistemin disarm edilmesi için giriş
gecikme uyarısı verir .
Göstergeler
Sistemin durumunu gösteren 14 LED ışık göstergesi bulunur.
Zone Gösterge LED leri 1-4
Partition Gösterge LED leri A , B
Durum Gösterge LEDleri 5 -8
Ready Byp göstergesi , System göstergesi .
Trouble göstergesi , Program göstergesi
Fonksyonların Özeti
Sistemin ana fonksyonları aşağıdaki tabloda listelenmiştir
Fonksyon Açıklama Notlar
Full yada Kısmi
Kurma Full Arm Başlatır
Full arm Full Arm Başlatır Montajcı tarafından izin verildiyse
Çıkış gecikme
süresi boyunca
Disarm
Çıkış Gecikme Süresi
içinde sistemi Disarm eder Sadece yavaş sinyal yayıldığında
Disarm Sistemi Disarm eder Alarmları durdurma
Arm Stay Kullanıcı evde olduğunda
kısmi alarmı başlatır Montajcı tarafından izin verildiyse
Arm Stay Kullanıcı evde olduğunda
kısmi alarmı başlatır Montajcı tarafından izin verildiyse
Disarm Stay Sistemi Disarm eder Montajcı tarafından izin verildiyse
Disarm Stay Sistemi Disarm eder Montajcı tarafından izin verildiyse
Bypass Zone(zonları) Bypass eder Montajcı tarafından izin verildiyse
Panik Başlatmak Panik Alarmını aktive eder Montajcı tarafından izin verildiyse
Panik Başlatmak Acil Panik durum alarmını
aktive eder Montajcı tarafından izin verildiyse
Medikal
Başlatmak
Acil durum sağlık alarmını
aktive eder Montajcı tarafından izin verildiyse
Yangın Alarmı
Başlatmak
Acil durum yangın alarmını
aktive eder Montajcı tarafından izin verildiyse
Hafıza
Olayların Hafızadan
izlenmesini
sağlar.<ENTER>hafıza
okumayı iptal eder.
Olayları gösterir ve otomatik olarak
her 2,5 san.de bir diğer olayı sıralar
Chime
olanaklı/olanaksız
Chime fonksyonunu
devreye alır/çıkarır
Çıkış Kontrolü
Çıkışları ve aygıtları aktive
eder veya kullanım dışı
bırakır.
<CONTROL> e 2 saniye basın
Kullanıcı Kodları
Ekleme veya
Değiştirme
Kullanıcı kodlarını ekler
veya değiştir Detaylar için . Sayfaya bakın
Not:Eğer yanlış bir işlem yaptıysanız<PROGRAM> ve<ENTER> tuşuna basarak programdan çıkıp,tekrar girin
Sistemi Kullanmak
Çıkıştan önce sistemi kurmak
Adım 1 “Sistemi kurmak için hazırlamak”
<Ready Byp> göstergesinin yanık olduğundan emin olun .(Bazı durumlarda gerekmez.Bkn. montajcı ayarları)
Bu gösterge sadece tüm zonlar kapalı olduğunda yanar (Tüm kapılar, çıkışlar, pencereler kapalı ve korumalı
alanda hareket kısıtlı veya bypass edilmiş ise) sistem arm edilmeye hazırdır.Eğer yeşil
<Ready Byp> göstergesi yanık değilse 1 den 4 e kadar olan yanık zone LEDleri , açık zonları gösterir.
Açık zonları kapama, veya bypass etme .
Kapatamadığınız herhangi zonu bypasslayın , <Ready Byp> göstergesi yanıp sönerek
bypasslanan zone veya zonları gösterir.
UYARI: Bypasslanan zonlar korunmamıştır !!
Adım 2 “Sistemi Arm etmek” (Kurmak)
Mekan terk edilmeden önce sistem arm edilmelidir.
Sistem kurulmaya hazır olduğunda,kullanıcı kodu girilir ve
<ENTER > tuşuna basılır.
Sistemde çıkış gecikme önceliği bulunur.Bu gecikme süresince sistemin
kurulmakta olduğunu ve korunan alanın terk edilmesi gerektiğini gösteren yavaş
bir bipleme sesi duyulur.
Bu esnada A göstergesi yanarak sistemin hangi bölümünün arm edildiğini gösterir.(Montajcı programına göre
A ve B göstergeleri de yanabilir)
Eğer sistemi çıkış gecikmesi süresince disarm etmeniz gerekirse <ARM> tuşuna basın.
(Montajcı yetki verdiyse)
*Hızlı Kurma
(Montajcı tarafından imkan tanındığında)
Sistem hazır olduğunda,sistemi arm etmek için <ARM> tuşunu 2 sn. basılı tutun.
A gösterge ışığı yanarak sistemin arm edildiğini gösterir.
Çıkış gecikmesi süresince sistemin henüz arm edilmediğini ve korunan alanın
terk edilmesi gerektiğini gösteren yavaş bir bipleme sesi duyulur.
* Sistemi Disarm etmek (Kapatmak)
Kullanıcı kodu girilir ve <ENTER>tuşuna basılır. A veya A,B göstergeleri kapanarak sistemin
disarm edildiğini gösterir.
*Alarmları Durdurmak
Kullanıcı kodu girilir ve <ENTER>a basılarak alarm herhangi bir zamanda kullanıcı kodu girilip
<ENTER> tuşuna basılarak durdurulabilir.
Evde Kalırken Sistemi Arm etmek
*Stay Mod’da Sistemi Kurmak
Bu tip arm durumu insanlar korunan alanda bulunduğunda kullanılır. Gece vakti aile
çekildiğinde , hareket olabilecek bölgeler değil diğer bölgeler korunur.Sonuç olarak içerideki hareketler
(yatak odası, çocuk odası,vs.)sistem tarafından göz ardı edilir.
Sistem hazır olduğunda <STAY> e basılır,kullanıcı kodu girilir ve <ENTER> tuşuna basılır.
(Montajcı yetkisine göre)
A göstergesi yanarak sistemin Stay Mod da arm edildiğini gösterir.
*Stay Mod unda Hızlı Kurma
Montajcı tarafından imkan tanındığında sistemi Stay modunda hızlı kurmak için <STAY> tuşuna basılır.
Çıkış gecikmesi süresince mekanı terk edebilirsiniz.Eğer kalmak istenir veya korunan
alana kimse girmeyecekse <ENTER> tuşuna basılarak Entry /exit gecikmesi iptal
edilmelidir. Kısa bipleme durur ve sistem hemen arm olur.
A göstergesi flaşlayarak sistemin Stay Mod da arm edildiğini gösterir.
*Sistemi Disarm etmek
Kullanıcı kodu girilir ve <ENTER> tuşuna basılır veya montajcı tarafından imkan tanınmışsa
<STAY> tuşuna basılır.
A göstergesi sönerek sistemin disarm edildiğini gösterir.
Partitionları (Alanlar) Kurmak
Korunan mekan iki ayrı bölümde gruplanabilir.(A ve B)
Sistem kullanıcının rahatına göre, iş çevresi ,mağaza çevresindeki ofisler
veya özel konutlar,evin değişik odaları, örnek;oturma odası, yatak odası vs.
A Alanını kurmak için A’ya ait kullanıcı kodu girilir.
B Alanını kurmak için B’ye ait kullanıcı kodu girilir.
(Bakınız Kullanıcı Kodları Yetkilendirme)
Not: Alan’ ı kurmak için “Çıkıştan önce sistemi arm etmek ” bölümüne bakınız.
Çıkış gecikmesi süresince mekanı terk edebilirsiniz.Bu işlemin sonunda A ve B
göstergeleri , A veya B’ nin arm olduğunu göstermek için yanar.
Partitionu disarm etmek için “Sistemi Disarm etmek ” bölümüne bakınız.
Zonları Bypasslamak
Kapatılamayan herhangi bir zone bypasslanır.Seçilen zonları sistemi kurmadan önce
bypasslayabilirsiniz.Bu aynı zamanda tamir gerektiren servis tarafından geçici olarak
kabul edilmeyen hatalı bir zone için de kullanılır.
Seçilen bir zonu bypasslamak için <BYPASS > a basın,Ready Byp ve program
göstergeleri sistemin bypass modunda olduğunu göstermek için yanar.
Zone numarasını veya numaralarını girin. Zone LED göstergeleri yanarak zon veya zonların
bypasslandığını gösterir,ardından <ENTER> tuşuna basın,Ready Byp ışığı yanıp sönerek zon
veya zonların bypasslandığını gösterir.
Un-bypass için,<BYPASS> a basın,zone numarasını girin ve <ENTER>layın.
Not : Sistem Disarm edilince bypass edilmiş olan zonlar otomatik olarak iptal olur.
Chime Özelliğini Kullanmak (Montajcı tarafından onaylıysa)
Chime(Dayzone) siz evdeyken veya binanın başka bir bölümünde çalışırken, ziyaretçiniz
olduğunu bildirir. Keypadden ikaz sesi veya bir ışığı çalıştırmaya programlanarak
ziyaretçiniz olduğunu bildirebilir.
Bu fonksiyonu iptal etmek için <CONTROL> tuşuna basın,Program LED ve Sistem LED
göstergeleri yanar,<PROGRAM>a basın ,ProgramLED flaşlayarak Chime’ nin disable
olduğunu gösterir.
Chime özelliğini devreye almak için <CONTROL> tuşuna ve tekrar < PROGRAM>tuşuna basın.Program LED
göstergesi sönerek Chime’nin kullanımda olduğunu gösterir.
Acil durum Uyarıları
Bu özel tuşların fonksiyonu, en iyi montajcınız tarafından sizin özel isteklerinize
uygun olarak programlanmasıdır.Genellikle panik durumunda dışarıdaki sirene ses
verir ve de gözlem istasyonunu arayabilir.
* Panik Alarmını Başlatmak
<PANIC> tuşuna basın yada aynı anda <1> ve <3>e basın
(Montajcı tarafından izin verildiyse)
*Sağlık Alarm başlatmak
Aynı anda <7> ve <9> a basın (Montajcı tarafından izin verildiyse)
*Yangın Alarm başlatmak
Aynı anda <4> ve <6> ya basın (Montajcı tarafından izin verildiyse)
Tehdit Oluşturmak
Eğer tehdit altında sistemi disarm etmek zorunda bırakılırsanız,otomatik arayıcıyı
aktive etmek için tehdit rakamını,kullanıcı kodundan önce girmelisiniz.Tehdit rakamı
sizin olağan kodunuzu tek rakamla değiştirir.Eğer kodunuz 345 ve tehdit rakamınız 8
ise, 8345 olarak girmek sizin kodunuzu değiştirir.Değiştirilen tehdit kodu sistemi
normal yoldan disarm eder,fakat aynı zamanda arayıcıyı sessizce aktive ederek
tehdit olayı olduğunu şüphe uyandırmadan raporlar.(Detaylar için kurucuya sorunuz)
Sistem Mesajlarını Okumak
Keypadde <MEMORY> tuşuna basarak hafızadaki olayları sondan başa doğru görebilirsiniz.
Eğer Sistem LED göstergesi yanık fakat aynı zamanda diğer zone LED leri yanık değilse ,
bu mevcut alarm yok demektir.Eğer bir zone LED’i veya LED’leri yanık ise sistem
alarmlarının henüz temizlenmediğini gösterir.1 ile 8 arası LEDler hangi sistem hatalarını
göstereceğine dair önceden tanımlanmıştır.Bu sistem hata göstergeleri aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.Geçerli sistem hatalarının gösteriminin ardından panel daha sonra
127 hafıza olaylarının en yenisinden başlayarak ardı ardına sıralayacaktır.
İkinci tablo memory modda hangi alarm olayların olduğunu ve bunları anlamak için hangi göstergelerin
kullanıldığını gösterir.
LED # 1 DÜŞÜK AKÜ LED # 5 KABLOSUZ KUMANDA PİL ZAYIF
LED # 2 KESİK ŞEBEKE LED # 6 DENETLENMİŞ KABLOSUZ
DEDEKTÖR HATASI
LED # 3 TELEFON HATTI ARIZASI LED # 7 HAREKETSİZ BÖLGELERİN
ZAMAN AŞIMI
LED # 4 KABLOSUZ DEDEKTÖR
PİL ZAYIF LED # 8 ARAYICI KISS-OFF HATASI
Sorun Mesajlarını Okumak
Oluşabilecek herhangi bir arıza veya anormal durumlar sorun mesajları tarafından ve
sorun göstergesi (Trouble)yanarak belirtilir.<MEMORY>tuşuna basılarak hafızada saklanan diğer
olaylar ve mesajlar okunur.
Hafızadan Olayları Görmek
Sistem hafızası son olayları saklar.Olayların listesini görmek için <MEMORY> Tuşuna basın.
Mevcut bulunan hataların gösterilmesinin ardından panel daha sonra son 127 olayı en son tarihten başlayarak
geçmişe doğru ardı ardına sıralayacaktır. İkinci tablo hafıza modunda hangi alarm olaylarının olduğunu
ve bunları anlamak için hangi göstergelerin kullanıldığını gösterir.
Sistem otomatik olarak sondan başa doğru olayları 2,5 saniye aralıklarla bipleyerek teker teker gösterecektir.
LCD ekran kullanıyorsanız yukarı – aşağı tuşlarını kullanarak gezinip görebilirsiniz.
Bütün mesajların görüntülenmesini bekleyebilir veya <ENTER> tuşuna basarak hafızayı okumaktan
çıkabilirsiniz.
OLAY TİPİ AYGIT GÖSTERGE DURUM
AKTİVİTE 1 İle 4 arası zonlar LEDLER 1-4 Sabit Yanar
BYPASS 1 İle 4 arası zonlar Ready Byp
LEDLER 1-4
Sabit Yanar
Sabit Yanar
DEDEKTÖR TAMPER
(KISA DEVRE) 1 İle 4 arası zonlar Trouble
LEDLER 1-4
Sabitte
Yanıp Söner
CABINET TAMPER Cabinet veya Uydu Sireni Trouble Yanıp Söner
DÜŞÜK AKÜ Akü kontrolleyici Sistem
LED 1
Sabit Yanar
Sabit Yanar
KESİK ŞEBEKE Şebeke sağlama kontrolleyici Sistem
LED 2
Sabit Yanar
Sabit Yanar
RADIO ZONE
DÜŞÜK AKÜ Radio Pır Zone 1 ile 4 arası LEDLER 1-4 Yanıp Söner
PENDANT DÜŞÜK
AKÜ Radio Key kullanıcı 1ile 4 arası Trouble
LEDLER 1-4
Sabit Yanar
Yanıp Söner
PANİK BUTON(1&3
Butonları beraber
basılı)
Keypad Panik Sistem Yanıp Söner
YANGIN ALARM(4&6
Butonları beraber
basılı)
Keypad Yangın Sistem
Alan A Yanıp Söner
MEDİKAL
ALARM(7&9 Butonları
beraber basılı)
Keypad Medikal Sistem
Alan B Yanıp Söner
PENDANT PANİK Radio Key kullanıcı 1ile 4 arası Sistem
LED 1-4 Yanıp Söner
ARMED A Alan A arm durumda ALAN A Sabit Yanar
ARMED B Alan B arm durumda ALAN B Sabit Yanar
STAY MODE A Alan A STAY MODDA AÇIK ALAN A Yanıp Söner
STAY MODE B Alan B STAY MODDA AÇIK ALAN B Yanıp Söner
TEHDİT ALARM Tehdit Alarm Trouble
ALAN A&B
Sabit Yanar
Yanıp Söner
DENETLENMİŞ
RADIO ALARMI Denetlenmiş Radio Pasif Infra-Red
Sistem
Trouble
LEDLER 1-4
Sabit Yanar
Yanıp Söner
Yanıp Söner
ZONE ETKİSİZLİK
ALARMI 1 İle 4 arası zonlar
Ready Byp
Trouble
LEDLER 1-4
Sabit Yanar
Sabit Yanar
Sabit Yanar
TELEFON HAT
ARIZASI Telefon Hattı arıza Trouble
LED 3
Sabit Yanar
Sabit Yanar
Çıkışları ve bunlara bağlı cihazları Kontrol Etmek
Keypad, air condition veya ısıtıcı gibi harici aygıtların kontrolüne olanak tanır. Aygıtı
aktive etmek veya durdurmak için <CONTROL> e basın, Program ve Sistem LED’leri
sabit yanar,aygıtın numarasına basın , keypad tarafından 4 değişik aygıt kontrol
edilebilir ,daha sonra <ENTER> a basılarak seçilen aygıt aktif veya yetkisiz hale getirilir.
Hangi çıkışların ON olduğunu CONTROL için sadece <CONTROL> tuşuna basılır. Aygıta
uygun LED’ler ON olarak yanar.<ENTER>a basarak normal moda dönülür.
Kod Değiştirme veya Ekleme
Yönetici Kodu ve Kullanıcı Kodu Hakkında
Sistemin Fabrikasyon MASTER kodu (123) olarak tasarlanmıştır.
Powerwave kurulduktan ve sistem çalışır hale geldikten sonra, MASTER kodu kullanıcı tarafından
bilinen herhangi bir koda çevrilebilir.MASTER kullanıcı 9 kullanıcı kodunu belirleme ve
kumanda etme yetkisine sahiptir.
Kullanıcı hakları aşağıda listelenmiştir:
* Kullanıcı kodu Alan A ve / veya B iznine sahiptir
* Kullanıcı kodu bir alanı arm ve/veya disarm edebilir
* Kullanıcı kodu bir alanı Stay modda arm ve/veya disarm edebilir
* Kullanıcı kodu kodunu değiştirebilir
* Kullanıcı kodu kullanıcının kodunu değiştirebilir
Yönetici Kodu Değiştirme
<PROGRAM> a basıp Master kod girilir ve <ENTER>lanır.
Program göstergesi yanarak sistemin kullanıcı programlama modunda olduğunu gösterir.
Yönetici kodu değiştirmek için
<PROGRAM> a ve 1 e basın , <ENTER> tuşuna basınca
kod rakamı flash back yapacaktır. Numerik keypadi kullanarak yeni master kod girilir.
1 den 6 ya kadar rakamlı herhangi bir kombinasyonu taşıyabilir. Çok rakamlı kod
tavsiye edilir. Yeni kodu saklamak için <ENTER> tuşuna basın,yeni kod flaşlar ve 3 kısa
sinyal doğru girişi veya 1 uzun bip,kabul edilmediğini gösterir. <PROGRAM> a basıp
<ENTER> tuşuna basılarak kullanıcı Kod program modundan çıkılır.
Kullanıcı Kodu Ekleme veya Değiştirme
Program modunda <PROGRAM> a basılır ve Kullanıcı numarası (2 den 10 a kadar)
eklemek veya değiştirmek için,<ENTER> a basılır. Eğer mevcut bir kod varsa
flaş back olarak gösterir . Yeni kodu girmek için numerik keypadi kullanın.
Kod 1 den 6 ya kadar rakamlı herhangi bir kombinasyonu kaldırabilir. Yeni kodu girmek
eski kodu siler. <ENTER> tuşuna basarak yeni kod saklanır, yeni kod flaşlar ve 3 kısa bip verir.
Tüm kullanıcılar için bu prosedür tekrarlanır.
<PROG> ve <ENTER> a basıp Local program modundan çıkılır.
Kullanıcı Kodu Silmek
Kullanıcı modunda <PROGRAM> a basıp silmeyi tasarladığınız kullanıcı numarası
(2 den 10 ) <ENTER>lanır. Kod flash back yapar. Kullanıcı kodu silmek için
<BYPASS> tuşuna basılır. <ENTER> tuşuna basılarak değişiklikler kayıt edilir.
key-swıtch iptall 110e 7,8 sonrue
120e 7,8 sondur
170e 1 sondur

crow alarm paneli programlama

crow alarm paneli programlama kılavuzu
crow alarm şifre değiştirme
crow runner panel resetleme
crow runner 4 kısa kurulum
wisetech kullanma kılavuzu
wisetech ws-244 kullanma kılavuzu
crow alarm bağlantı şeması
crow alarm paneli kullanım kılavuzu

RUNNER ALARM PANELİ
PROGRAMLAMA KILAVUZU
P=Program tuşu , E=Enter tuşuna basınız demektir.
GİRİŞ GECİKMELERİNİ PROGRAMLAMAK
( Sıfır girdiğiniz zone,ani zone olur.Panel bu işlemi otomatik olarak yapar. )
P 144 E Zone No E Giriş Gecikmesi Zamanı E (Fabrika ayarı 1,2 nolu zone = 20 Sn.)
ÇIKIŞ GECİKMELERİNİ PROGRAMLAMAK
P 60 E 1 E Gecikmesi Zamanı E (Fabrika ayarı=60 Sn.) A partition
P 60 E 2 E Gecikmesi Zamanı E (Fabrika ayarı=60 Sn.) B partition
SİREN ÇALMA SÜRELERİNİ AYARLAMAK
P 40 E 1 E Siren Çalma süresi E (Fabrika ayarı=240 Sn.) 1. çıkış
2 E Siren Çalma süresi E (Fabrika ayarı=240 Sn.) 2. çıkış
TARİH SAAT AYARLAMAK
P 26 E 1 E Saati girin , örnek 16:45 için , 1645 Enter
P 26 E 2 E Günün adını girin , Pazar=1 , Pazartesi=2,.. Cumartesi=7 E
P 26 E 3 E Gün Ay Yıl E (örnek 250507)
ZONE SEÇENEKLERİNİ PROGRAMLAMAK
P 121 E Zone no E 1 E Partition “A” Zonları (Fabrika ayarı=Bütün zonlar)
P 121 E Zone no E 2 E Partition “B” Zonları (Fabrika ayarı=Seçili Değil)
P 122 E Zone no E 1 E zone aktif / Sönükse devre dışı
P 122 E Zone no E 2 E zone NC / NO ( sönükse NC / yanıksa NO )
P 122 E Zone no E 5 E Kablosuz zone
P 122 E Zone no E 6 E Stay zone
Stay olmasını istediğiniz zonun ışığını söndürünüz.
P 122 E Zone no E 7 E Manuel Bypass (Fabrika ayarı=Bütün zonlar seçili)
P 123 E Zone no E 1 E Takipci zone
P 123 E Zone no E 2 E Cift tetikleme zonu
P 123 E Zone no E 3 E 24 saat zone
P 123 E Zone no E 5 E 24 saat zone yangın zonu
P 123 E Zone no E 7 E Chime Zone
P 124 E Zone no E 1 E Force Arm (Zone açık olsa dahi kurabilime yetkisi)
KEYPADLERE A ve B YETKİSİ VERMEK
P 71 E 1 E Keypad no E A Bölüme ait Keypadler
P 71 E 2 E Keypad no E B Bölüme ait Keypadler
Master Şifre=1234 , Mühendislik Şifresi=000000 dır.
* Program 1234 Enter ile şifre değiştirme moduna
* Program 000000 ile montajcı moduna girilir.
* Program Enter yaparak programlamadan çıkılır.
ZONE ARTTIRIMI VEYA HATSONU DİRENCİ KULLANMAK
P 125 E Zone no E 14 E (2k2,4k7,8k2 seceneği) (3 dirençli bağlantı)
Zone no E 15 E (4k7,8k2 seceneği) (2 dirençli bağlantı)
8-16 zonlu paneller icin
GÖZLEM İSTASYONUNA BAĞLANTI YAPILACAKSA :
P 181 E 1 E Tel no E Merkez Numaraları
P 181 E 2 E Tel no E Merkez Numaraları
P 182 E 1 E 1 E Contact ID formatı
P 182 E 2 E 1 E Contact ID formatı
P 183 E 1 E 1,2 E nolu ışıkları yakın.
P 183 E 2 E 1,2 E nolu ışıkları yakın.
P 184 E 1 E Tekrar arama sayısı E (Fabrika ayarı=3 tekrar)
P 184 E 2 E Tekrar arama sayısı E (Fabrika ayarı=3 tekrar)
P 186 E 1 E 1,2,3,4,5,6,7,8 E nolu ışıkları yakın.
P 186 E 2 E 1,2,3,4,5,6,7,8 E nolu ışıkları yakın.
P 187 E 1 E 1,2,3,4,5,6,7,8 E nolu ışıkları yakın.
P 187 E 2 E 1,2,3,4,5,6,7,8 E nolu ışıkları yakın.
P 188 E 1 E 1,2,5,6,7,8 E nolu ışıkları yakın.
P 188 E 2 E 1,2,5,6,7,8 E nolu ışıkları yakın.
P 189 E 1 E 3,4 E nolu ışıkları yakın.
P 189 E 2 E 3,4 E nolu ışıkları yakın.
P 175 E 1 E 1,7 E ( Dialer açık , Otomatik modem )
P 175 E 4 E Test Saati E
P 175 E 5 E Test sinyali tekrarlama süresi E Fabrika 24 Saatte bir
P 62 E 1 E Abone No E A Partition
P 62 E 2 E Abone No E B Partition
CEP veya SABİT TELEFONLARA ARAMA YAPTIRILACAKSA :
P 181 E 1 E Tel no E Cep veya Sabit Numara
P 181 E 2 E Tel no E Cep veya Sabit Numara
P 181 E 3 E Tel no E Cep veya Sabit Numara
P 181 E 4 E Tel no E Cep veya Sabit Numara
P 181 E 5 E Tel no E Cep veya Sabit Numara
P 181 E 6 E Tel no E Cep veya Sabit Numara
P 181 E 7 E Tel no E Cep veya Sabit Numara
P 181 E 8 E Tel no E Cep veya Sabit Numara
P 182 E 1 E 2 E (Numara yoksa 0 girin) (ses modulu takılı ise 4 giriniz)
P 182 E 2 E 2 E (Numara yoksa 0 girin) (ses modulu takılı ise 4 giriniz)
P 182 E 3 E 2 E (Numara yoksa 0 girin) (ses modulu takılı ise 4 giriniz)
P 182 E 4 E 2 E (Numara yoksa 0 girin) (ses modulu takılı ise 4 giriniz)
P 182 E 5 E 2 E (Numara yoksa 0 girin) (ses modulu takılı ise 4 giriniz)
P 182 E 6 E 2 E (Numara yoksa 0 girin) (ses modulu takılı ise 4 giriniz)
P 182 E 7 E 2 E (Numara yoksa 0 girin) (ses modulu takılı ise 4 giriniz)
P 182 E 8 E 2 E (Numara yoksa 0 girin) (ses modulu takılı ise 4 giriniz)
P 183 E 1 E 6 E nolu ışıkları yakın.
P 183 E 2 E 6 E nolu ışıkları yakın.
P 183 E 3 E 6 E nolu ışıkları yakın.
P 183 E 4 E 6 E nolu ışıkları yakın.
P 183 E 5 E 6 E nolu ışıkları yakın.
P 183 E 6 E 6 E nolu ışıkları yakın.
P 183 E 7 E 6 E nolu ışıkları yakın.
P 183 E 8 E 6 E nolu ışıkları yakın.
P 184 E 1 E Tekrar arama sayısı E
P 184 E 2 E Tekrar arama sayısı E
P 184 E 3 E Tekrar arama sayısı E
P 184 E 4 E Tekrar arama sayısı E
P 184 E 5 E Tekrar arama sayısı E
P 184 E 6 E Tekrar arama sayısı E
P 184 E 7 E Tekrar arama sayısı E
P 184 E 8 E Tekrar arama sayısı E
P 186 E 1 E 2,5,6,7,8 E nolu ışıkları yakın.
P 186 E 2 E 2,5,6,7,8 E nolu ışıkları yakın.
P 186 E 3 E 2,5,6,7,8 E nolu ışıkları yakın.
P 186 E 4 E 2,5,6,7,8 E nolu ışıkları yakın.
P 186 E 5 E 2,5,6,7,8 E nolu ışıkları yakın.
P 186 E 6 E 2,5,6,7,8 E nolu ışıkları yakın.
P 186 E 7 E 2,5,6,7,8 E nolu ışıkları yakın.
P 186 E 8 E 2,5,6,7,8 E nolu ışıkları yakın.
P 187 E 1 E 4,5,6,7 E nolu ışıkları yakın.
P 187 E 2 E 4,5,6,7 E nolu ışıkları yakın.
P 187 E 3 E 4,5,6,7 E nolu ışıkları yakın.
P 187 E 4 E 4,5,6,7 E nolu ışıkları yakın.
P 187 E 5 E 4,5,6,7 E nolu ışıkları yakın.
P 187 E 6 E 4,5,6,7 E nolu ışıkları yakın.
P 187 E 7 E 4,5,6,7 E nolu ışıkları yakın.
P 187 E 8 E 4,5,6,7 E nolu ışıkları yakın.
P 188 E 1 E 5,7 E nolu ışıkları yakın.
P 188 E 2 E 5,7 E nolu ışıkları yakın.
P 188 E 3 E 5,7 E nolu ışıkları yakın.
P 188 E 4 E 5,7 E nolu ışıkları yakın.
P 188 E 5 E 5,7 E nolu ışıkları yakın.
P 188 E 6 E 5,7 E nolu ışıkları yakın.
P 188 E 7 E 5,7 E nolu ışıkları yakın.
P 188 E 8 E 5,7 E nolu ışıkları yakın.
P 189 E 1 E Hepsi Sönük olacak
P 189 E 2 E Hepsi Sönük olacak
P 189 E 3 E Hepsi Sönük olacak
P 189 E 4 E Hepsi Sönük olacak
P 189 E 5 E Hepsi Sönük olacak
P 189 E 6 E Hepsi Sönük olacak
P 189 E 7 E Hepsi Sönük olacak
P 189 E 8 E Hepsi Sönük olacak
P 175 E 1 E 1,7 E ( Dialer açık , Otomatik modem )
MÜHENDİSLİK ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRMEK
Mühendilik şifresi 3 haneden az , 6 haneden fazla olamaz.Fabrika ayarı “000000” dır.
yazın ve Enter tuşuna basın.Led keypadlerde girmiş olduğunuz şifreyi size bipleyerek göstermektedir.
KULLANICI ŞİFRELERİNİ DEĞİŞTİRMEK
P 1 E 1 E 1.Kullanıcı şifresi E (Master) Default=1234
P 1 E 100 E 100.Kullanıcı şifresi E Default=Boş
KULLANICI ŞİFRELERİNİ YETKİLENDİRMEK
P 3 E 1 E 1 E A Partition yetkisi Default=hepsi A bölgesi seçili
2 E B Partition yetkisi
P 3 E 100 E
P 4 E 1 E 1 E Alarm Kurma Yetkisi (ARM)
2 E Stay Kurma Yetkisi (STAY ARM)
100 E 3 E Alarm Kapatma Yetkisi (DISARM)
4 E Stay Kapatma Yetkisi (STAY DISARM)
P 5 E 1 E 1,2,3,4,5,6,7,8 E (Master sifre yetkisi)
P 200 E 10 E FABRIKA AYARLARINA DONUS ( GENEL RESET)
P 25 E 8 E Up/Dl Sifre E PANEL BAĞLANTI ŞİFRESİ MAX 8 KARAKTER
Bunu değiştirmek için Montajcı programına girin.P 25 Enter 1 Enter yeni Mühendislik şifrenizi