Crow Runner Hata Kodları Nedir

Şifre paneli üzerinde yazan [ Memory ]   tuşuna basarak hafızadaki olayları ve sistem arızalarını sondan başa doğru görebilirsiniz.bu tuşlar arızanın ne olduğunu bildirir.

Eğer Sistem LED göstergesi yanık fakat aynı zamanda diğer zone LED leri yanık değilse ,
bu mevcut hatalı alarm yok demektir.Eğer bir zone LED’i veya LED’leri yanık ise sistem
alarmlarının henüz temizlenmediğini gösterir.1 ile 8 arası LEDler hangi sistem hatalarını
göstereceğine dair önceden tanımlanmıştır.Bu sistem hata göstergeleri aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.Geçerli sistem hatalarının gösteriminin ardından panel daha sonra
125 hafıza olaylarının en yenisinden başlayarak ardı ardına sıralayacaktır.
İkinci tablo memory modda hangi alarm olayların olduğunu ve bunları anlamak için hangi göstergelerin
kullanıldığını gösterir.

Her türlü sorun ve sorularınız için adresine mail atınız.
Satış ve pazarlama için lütfen 444 22 74 numaralı
telefon ile irtibata geçin Runner – 4-8 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Kullanım Kitapçığı

KULLANICI KODLARINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN

[PROGRAM] tuşuna basıp MASTER Kod girilir ve [ENTER]
tuşuna basılır. [Program] göstergesi yanarak kullanıcının
programa girdiği belirtilir.
Program moduna girilince tekrar [PROGRAM] tuşuna basıp 1
[ENTER] yapın ,sonra kullanıcı numarası (2,3,4.. gibi) girilir
ve [ENTER] tuşuna basılır. Ardından yeni kod girilir ve
[ENTER] tuşuna basılır.
[PROGRAM] ve [ENTER] tuşuna basarak, programlama
menüsünden çıkılır.
KULLANICI KODLARINI SİLMEK İÇİN
[PROGRAM] tuşuna basıp MASTER Kod girilir ve [ENTER]
tuşuna basılır. [Program] göstergesi yanarak kullanıcının
programa girdiği belirtilir.
Program moduna girilince tekrar [PROGRAM] tuşuna basıp, 1
[ENTER] yapın, kullanıcı numarası (2,3,4.. gibi) girilir ve
[ENTER] tuşuna basılır. Kullanıcı kodu silmek için [BYPASS]
tuşuna basılır ve kaydetmek için [ENTER] tuşuna basılır.
[PROGRAM] ve [ENTER] tuşuna basarak, programlama
menüsünden çıkılır.
SİSTEMİ KURMA
Sistemin kurulması için sistemdeki tüm bölgeler kapalı
olmalıdır. (Not: Bazı durumlarda gerekmeyebilir.) Tüm kapılar,
çıkışlar, pencereler kapalı ve korumalı alanlarda hareket yok ise
sistem kurulmaya hazırdır.
Kurulmaya hazır olduğunda yeşil renkteki [Ready Byp]
göstergesi yanık duruma geçer.
[Ready Byp] göstergesi yanık değil ise 1den 4e kadar yanık
bölge LEDleri açık olan bölgeleri gösterir.
Mekan terk edilmeden önce, sistem kurulmaya hazır durumda
iken [Kullanıcı kodu] girilir ve [ENTER] tuşuna basılarak
sistem kurulur.
veya direkt olarak [ARM] tuşuna basılarak sistem kurulabilir.
Doğru şifre girildi ise sistem çıkış süresini başlatır. Bu süre
içinde sistemin kurulmakta olduğu ve korunan alanın terk
edilmesi gerektiğini gösteren bir bipleme sesi duyulur.
Bu esnada panelde A veya B göstergesi yanarak sistemin
hangi bölümünün kurulduğu görülür.
Eğer sistemi çıkış süresi içinde kapatmak isterseniz [ARM]
tuşuna tekrar basmanız yeterlidir.
ÇIKIŞLARI VE BAĞLI CİHAZLARI KONTROL ETMEK
Sistem, havalandırma, ışıklandırma gibi harici aygıtların
kontrolüne imkan tanır. Bu aygıtları kontrol etmek için
[CONTROL] tuşuna basılır.
[Program] ve [System] ışıkları sabit yanar. Ayrıca aktif olan
çıkışlara karşılık düşen ışıklar yanıktır. Cihazın bağlı olduğu çıkış
numarasına basarak, çıkış aktif hale getirilir.
[ENTER] tuşuna basarak, kontrol ekranından çıkılır.
ŞİFRE PANELİ ÜZERİNDEN YAPILAN ANA İŞLEMLER

Full Arm:
Sistemi Tam Kurma
Full Arm:
Sistemi Tam Kurma
Stay Arm:
Ev İçi Kısmi Kurma
DisArm:
Sistemi Kapatma Alarmları Durdurma
Panic:
Panik Alarmı
Bypass:
Bir Bölgeyi Geçiçi Devre Dışı Bırakma
Memory:
Olayların Hafızadan İzlenmesi
Output Control:
Çıkışları ve Aygıtları Aktive Etme
User Codes:
Kullanıcı Kodları Ekleme / Değiştirme
KULLANICI KODLARI EKLEME / DEĞİŞTİRME
Sistemi kurmak, kapatmak ve sirenleri susturmak için kodlar
kullanılır. Her sistemin 1 adet MASTER kodu (ANA KOD)
vardır. Bu kod tüm diğer şifreleri belirleyip yönetme yetkisine
sahiptir.
MASTER KODU DEĞİŞTİRMEK İÇİN
[PROGRAM] tuşuna basıp MASTER Kod girilir ve [ENTER]
tuşuna basılır. [Program] göstergesi yanarak kullanıcının
programa girdiği belirtilir.
3 adet kısa bip sesi program moduna girildiğini, 1 adet uzun
bip sesi yetkisiz işlem yapıldığını, yanlış tuşa basıldığını veya
yanlış şifre girildiğini belirtir.
Program moduna girilince tekrar [PROGRAM] tuşuna basıp, 1
[ENTER] yapın ardından [1] ve [ENTER] tuşlarına basılır.
Ardından yeni MASTER kod girilir ve [ENTER] tuşuna basılır.
[PROGRAM] ve [ENTER] tuşuna basarak, programlama
menüsünden çıkılır.
SİSTEMİ KAPATMA
Sistem kurulu iken [Kullanıcı kodu] girilir ve [ENTER]
tuşuna basılarak sistem kapatılır.
Panelde A veya B göstergesi söner, böylece sistemin hangi
bölümünün kapandığı görülür.
ALARMI DURDURMA
Alarm çalar iken [Kullanıcı kodu] girilir ve [ENTER] tuşuna
basılarak sirenler susturulur.
PANİK ALARMI
Panik alarmını başlatmak için (montaj ekibi tarafından izin
verildiyse) [PANIC] tuşuna basılır.
Ayrıca (montaj ekibi tarafından izin verildiyse) [1] ve [3]
tuşlarına aynı anda basarak da alarm verilebilir.
BYPASS
Bypass işlemi, belli bölgeleri geçici olarak devre dışı bırakma
işlemidir. Bypasslanan bölgelerden gelen alarmlar sistem
tarafından dikkate alınmaz.
Kapatılamayan, servis gerektiren, algılama yapması bir süre
istenmeyen bölgeler bypasslanabilir.
Seçilen bir bölgeyi bypasslamak için [BYPASS] tuşuna basılır.
[Ready Byp] ve [Program] göstergeleri sistemin bypass
modunda olduğunu göstermek için yanar. Ardından
bypaslanacak bölge numaraları girilir.
[ENTER] tuşuna basarak, bypasslama ekranından çıkılır.
Bypasslama işlemi sistem kurulmadan önce yapılır. Sistem
kurulu iken bypasslama yapılamaz. Her kurma-kapama
sonunda bypasslanan bölgeler normal konuma döner.
SİSTEMİ EV İÇİ (STAY MOD) KURMA
Bu tip kurma insanlar korunan alanda bulunduğunda kullanılır.
Bu işlem, mekanda hareket edilen bölgelerdeki dedektörlerin
devre dışı kalmasını, mekanın etrafını saran dedektörlerin aktif
olmasını sağlar. Örnek olarak, gece vakti evlerde hareket
edilen bölgeler dışındaki bölgelerin korunması için kullanılır.
Sistem kurulmaya hazır durumda iken ilk olarak [STAY]
tuşuna basılır, ardından [Kullanıcı kodu] girilir ve [ENTER]
tuşuna basılarak sistem kurulur.
Veya isteğe bağlı olarak (montaj ekibi tarafından izin
verildiyse) direkt [STAY] tuşuna basılarak, ev içi kurma
yapılması ayarlanabilir.
OLAYLARIN HAFIZADAN İZLENMESİ
Şifre panelindeki [MEMORY] tuşuna basarak hafızadaki
olayları ve hataları sondan başa doğru görebilirsiniz.
– Sisteminizde mevcut bir hata var ise [System] göstergesi
yanıp sönerek sizi uyarır.
– Sisteminizde bir hata durumu meydana gelmiş, ardından da
düzelmiş ise [System] göstergesi yanık kalarak sizi uyarır.
Sistem ilk olarak mevcut sistemde hata durumu olup
olmadığını gösterir. [MEMORY] tuşuna basıldıktan sonra:
 Eğer [System] göstergesi yanık fakat aynı zamanda
diğer bölge numara göstergeleri yanık değil ise
“Sistemde hata YOK.” demektir.
 Eğer [System] göstergesi yanık ve aynı zamanda
diğer bölge numara göstergeleri yanık durumda ise
“Sistemde hata VAR.” demektir.
Yanan ışığın numarası hatanın kaynağını belirtir:
LED 1 DÜŞÜK AKÜ
LED 2 KESİK ELEKTRİK
LED 3 TELEFON HATTI ARIZASI
LED 4 KABLOSUZ DEDEKTÖRÜN PİLİ ZAYIF
LED 5 KABLOSUZ KUMANDANIN PİLİ ZAYIF
Hataların gösteriminin ardından sistem son 127 olayı en
yenisinden başlayarak ard arda sıralayacaktır. Sistem otomatik
olarak sondan başa doğru 2 saniye aralıklarla bipleyerek
mesajları teker teker gösterecektir.
[ENTER] tuşuna basarak, hafıza ekranından çıkılır.